Merkür Otel Gazlıgöl Termal Apart

Karacaahmet Türbesi

Karacaahmet Türbesi İhsaniye ilçesi, Karacaahmet Kasabası’nda camiye bitişik türbe ve türbe içinde Karacaahmet müridlerine ait sandukalar bulunmaktadır. Karacaahmet hakkında fazla bilgi yoksa da, Horasan erlerinden bir halk tabibi olduğu ve kurduğu tekkede akıl hastalarının iyileştiği söylenmektedir. Gezilecek Yerler Avdalas Kalesi Karacaahmet Türbesi Ayazini Ören Yeri Frig Vadileri